Filter software update 1.3.159

Deze update bevat vooral niet-merkbare wijzigingen:

  • Betere update procedure.
  • Snellere afhandeling parsen filters.
  • Verbetering printen naar extern (thuis-)netwerk.